Forside

 

Velkommen til

PS Contact

 

 

- en alsidig og anderledes privat servicevirksomhed, der supplerer

og styrker kommunen i arbejdet med at servicere borgere.

 

PS Contact var startet i august 2005 af den nuværende indehaver og administrerende direktør Pia Saaby Sørensen. PS Contact er en privat servicevirksomhed. 

 

Vi hjælper bl.a. under Servicelovens paragraffer som f.eks.§11, §52, §54, §66, §76, §85, §98, §103 og §107. Vi løser også opgaver under lov om aktiv beskæftigelsesindsats herunder mentorfunktioner. Målet er, at PS Contact kan være samarbejdspartner til at løse ALLE opgaver, der kan opstå i forbindelse med kommunens borgere.

 

Vi har adskillige botilbud under servicelovens paragraffer §66/107 samt botilbud til børn og unge og vores autismecentre beliggende i Vestsjælland.

 

På trods af at være en virksomhed i vækst, med omkring 120 fagligt kompetente og fantastiske kollegaer bestræber vi os på at bibeholde den personlige kontakt til såvel borgere, pårørende og sagsbehandlere. Arbejdet er tilrettelagt efter borgerens behov for at gøre borgeren i stand til at klare sig selv bedst muligt. Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren – og ikke omvendt.

 

Når din kommune vælger at bruge PS Contact, kan du regne med, at vi fungerer som en respektfuld og tryg tovholder. Vi hjælper borgeren med at klare mest muligt på egen hånd og udvikle nødvendige kompetencer i eget miljø. Erfaringer viser, at netop hjælp i eget miljø kan give gode resultater. Og det har din kommune flere muligheder for at tilbyde, når du samarbejder med PS Contact.

 

Vi lover, at et samarbejde med os, vil garantere et professionelt forløb, hvor den enkelte borger er i fokus.

 

 Kontakt os allerede i dag for at starte et samarbejde

eller læs mere om vores tilbud under Tilbudsoversigt.

 

Tilbudoversigt under serviceloven

 

Se oversigt over alle PS Contact's tilbud under serviceloven HER

AUTISMECENTRENE SAABY - UNDER SERVICELOVEN'S §107


Autismecenter Saaby under PS Contact er et botilbud efter servicelovens § 107 til borgere med diagnoser inden for autisme spektrum forstyrrelser. 

 

Vi arbejder med en positiv og anerkendende tilgang, og med udgangspunkt i metoden TEACCH. 

Autismecenteret er beliggende i Svinninge og består af 3 parcelhuse på en stille villavej. Der er plads til 4 borgere i hvert hus.

 

Husene indeholder fællesrum og køkken. Hvert hus består af 4 værelser med fælles bad og toilet. Der er dejlig have som ligger ugeneret, og med tilhørende terrasse. Husene er ny renoveret og fremstår lyse og venlige. 

KONTAKT AUTISMECENTERET'S DAGLIGE LEDER:

 

JIMMY SØRENSEN

Erantisvej 7, 16 & 18

4520 Svinninge

 

Direkte: 2481 0694

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: jimsor@pscontact.dk

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE "ØVEJEN" - UNDER SERVICELOVEN'S §103 & LAB§32


Øvejens Beskæftigelse, under PS Contact, er en meningsfuld beskæftigelse til voksne. Tilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser nær Lammefjordskanalen, på en stor hestepension med tilhørende 17 tønderland.


Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og neuropædagogisk tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med neuropædagogisk tilgang menes at vi møder borgeren med et tværfagligt team og derved skaber og fremmer borgerens kompetencer. Vi møder borgeren der hvor de er, hvor de er i forhold til deres udfordringer, både fysisk og psykisk.

 

Tilbuddet er til voksne med sociale eller psykiske udfordringer. vi tilbyder også praktikplads som led i en STU uddannelse. 

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

 

HENRIK JENSEN

Øvejen 8

4532 Gislinge

 

Direkte: 2896 5514

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: henrik@pscontact.dk

botilbud frisa

BOTILBUD FRISA - UNDER SERVICELOVEN'S §107


Botilbuddet FRISA under PS Contact tilbyder botilbud under §107 til 10 borgere på en skøn landejendom, der ligger lidt uden for Højby i det smukke Odsherred. Frisa er et botilbud med 2 huse med 4 værelser i hver, 3 badeværelser til deling, samt køkken og opholdsstuer. Vi har ligeledes en seperat lejlighed, hvor der er mulighed for at bo for at træne til at bo i egen bolig. 

 

Målgruppen : Borgere med nogen eller betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for en fortsat behandling samt afklaring af deres fremtidige boform og støttebehov. Aldersgruppen er 18 - 65 år.

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR BOTILBUD FRISA:

 

Beth M. 

Strandvej 14 & 14A

4573 Højby

 

Direkte: 6146 5514

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: beth@pscontact.dk

BOTILBUD SAABY "KATRINEDAL" - UNDER SERVICELOVEN'S §107/66


Botilbuddet SAABY under PS Contact tilbyder botilbud under §107/66 til 14 borgere på en herskabelig herregård lidt uden for Svinninge nær Holbæk

 

Den store herregård på 388 kvadratmeter tilbyder smukke beboelses rammer med blandt andet; eget værelse til alle beboere, 4 toiletter som man deles om, 2 store stuer samt fælles spisekøkken. Værelser og faciliteter er fordelt imellem hovedhuset og 2 længer, hvilket giver en god balance af privatliv og fællesskab.

 

På den store grund, er der masser af plads til udeliv, f.eks er der egen fiskesø i baghaven, park lignende have samt drivhus. 

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR BOTILBUD:

 

MICHAEL SIMONSEN

Katrinedal 5, 7 & 9

4520 Svinninge

 

Direkte: 2783 2616

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: michsim@pscontact.dk

ENKELTMANDSPROJEKTER - UNDER SERVICELOVEN'S §107/66


Behovet for oprettelse af enkeltmandsprojekt kan variere. Men som udgangspunkt handler det ofte om en borger som kan have en ekstremt udadreagerende, uforudsigelig eller på anden måde ressourcekrævende adfærd.


Vi ansætter målrettet til hver enkelt opgave, og matcher dermed medarbejdernes personlige og faglige kompetencer med borgeren og dennes formål med projektet. Derfor vil et indgående kendskab til forhistorien for borgeren også være afgørende for at finde de rette medarbejdere og de rette rammer.


Vi benytter os af supervision samt p-møder hver 14.dag, for på denne måde kontinuerligt at målrette og justere indsatsen i forhold til borgeren, og derigennem kunne øge medarbejdernes faglige vidensniveau og handlekompetence.

KONTAKT PS CONTACT ADM.DIREKTØR VEDR. ENKELTMANDSPROJEKTER

 

PIA SAABY SØRENSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 2212 5514

 

Mail: pia@pscontact.dk

BØRN OG UNGE GRUPPEN - UNDER SERVICELOVEN'S §11, 52 & 54


PS Contact yder støtte til børn, unge og familier, som via deres sagsbehandler i en kommune har fået bevilliget et tilbud og/eller foranstaltning.Primært, ikke begrænset til, jfr. § 11, 52, 54, (76)

 

Børn og unge gruppen, under PS Contact, varetager primært opgaver for kommunens Center for børn og familie, der for en periode har behov for funktionsstøtte i en familie, eller hvor der skal udarbejdes en mere massiv form for indsats i en familie.

 

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation. Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med sagsbehandler og borgeren.

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR BØRN OG UNGE GRUPPEN:

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk

børn og unge gruppen ps contact

MENTOR GRUPPEN - UNDER BESKÆFTIGELSESLOVEN LAB §31, §32 §42.


Mentor-teamet i PS Contact yder støtte til borgere jfr. beskæftigelsesloven.

LAB - Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik.

LAS - Lov om Aktiv Socialpolitik

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i.f.t. at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhænge – beskæftigelse, uddannelse, aktivitet. At borgeren udvikler færdigheder og kompetencer, der forbedrer vedkommendes fremtidsmuligheder til selvforsørgelse eller anden forsørgelsesgrundlag. 


Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med borgeren under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

KONTAKT DAGLIG LEDER FOR MENTOR GRUPPEN:

 

SUSANNE RØMER

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 3031 4382

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: susjen@pscontact.dk

STØTTE/KONTAKT GRUPPEN - UNDER SERVICELOVEN'S §76, 83, 84, 85, 97 & 98


Støtte/Kontakt gruppen "Udekørende team", under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer, både inden for støtte/kontaktperson, hjemmevejleder, ledsager og integration.

 

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt. 

 

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter, f.eks netværksmøder. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, AOF, misbrugscenter, kriminalforsorgen mm.

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR STØTTE/KONTAKT

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk

UNGEHUSENE SAABY - UNDER SERVICELOVEN'S SEL §76/85 & INL§23D


Ungehusene henvender sig til unge borgere med lettere psykosociale problemstillinger; såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, Angst, tidligere misbrugs problematik, hjerneskade og socialt udsatte mm. Meningen er, at de skal bo i egen bolig indenfor nærmeste fremtid, men de mangler færdigheder til at dette kan lykkes lige nu.


Ungehusene er beliggende i Hørve, en stationsby i Odsherred Kommune. Hørve byder på gode indkøbs muligheder og et sundt foreningsliv. Ungehusene er gå-afstand til offentlig transport, som gør det nemt at komme til og fra skole/uddannelsesinstitutioner arbejde.

Ungehusene SAABY er fordelt i to huse, hvor der er plads til 6 i hvert hus. Den unge vil indgå i et fællesskab med de andre unge beboere i form af fælles køkken, badeværelse, opholdsrum og stue.


Ungehusene SAABY har tilknyttet personale, som er i husene dagligt eller efter husenes/de unges behov. 

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR UNGEHUSENE:

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk


For mere information om vores tilbud se venligst her eller gå til siden for det enkelte tilbud via Tilbudsmenuen - hvis du ikke finder det du søger, så er du naturligvis velkommen til at kontakt os, vi er altid hjælpsomme og ser muligheder hvor andre ser begrænsninger ...

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby:   

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   2783 2616

 


 

Beskyttet Beskæftigelse: 

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecentrene Saaby:

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2481 0694
Botilbud Frisa:

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 6146 5514

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 3031 4382
Støtte/Kontakt gruppen:

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn og Unge gruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 2927 5514

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk